Monting Energetika
srb eng

PROIZVODI OD KONSTRUKCIONIH ČELIKA

MONTING-ENERGETIKA ima mogućnost da dizajnira i proizvede širok spektar industrijskih proizvoda. Vrši se i fabrikacija proizvoda po dokumentaciji krisnika. Dugoročni odnosi sa mnogim korisnicima naših proizvoda potvrđuju našu spremnost da proizvodimo proizvode konkurentne po kvalitetu, rokovima isporuke i cijenama,. Korisnici naših proizvoda su različiti industrijski sektori (termoelektrane, hidroelektrane, metalurgija, rudarstvo, hemijska industrija, građevinarstvo i dr.).

  Iz proizvodnog programa izdvajamo:

 • Rezervni dijelovi za postrojenja za pripremu uglja u termoelektranama;
 • Kanali različite namjene u termoelektranama (transport ugljenog praha, kanali svježeg vazduha, dimnih gasova i dr.);
 • Cjevovodi za otpremu šljake i pepela;
 • Dimnjaci za kotlovnice;
 • Difuzorski zatvarači u hidroelektranama;
 • Metalurški lonci;
 • Proizvodnja i montaža čeličnih konstrukcija za izgradnju različitih objekata, uključujući I antikorozionu zaštitu;
 • Proizvodnja, antikoroziona zaštita i montaža čeličnih cjevovoda u zavarenoj i prirubničkoj izvedbi;
 • Posude i rezervoari različite namjene;
 • Dijelovi rudarske opreme;
 • Oprema za posebne namjene po zahtjevima korisnika